Svet-Stranek.cz
Tadalafil
Cialis cena

Zkušenosti s Cialis:Tadalafil

Zkušenosti s Cialis

Tadalafil v dávkách 2,5 mg, 5 mg a 10 mg podávaný jednou denně byl nejprve hodnocen ve 3 klinických studiích zahrnujících 853 pacientů s poruchami erekce různého stupně v věkové kategorii od 21 až 82 let. Ve dvou primárních studiích účinnosti na vzorku celkové populace byl průměrný podíl úspěšnosti pohlavního styku 57 a 67% v případě přípravku Cialis 5 mg 
Ve 12ti týdenní studii provedené u 186 pacientů  (142 užívajících tadalafil) se sekundární erektilní dysfunkcí způsobenou poraněním míchy tadalafil signifikantně zlepšoval erekce vedoucí k 48% podílu úspěšných pokusů o pohlavní styk na subjekt u pacientů  užívajících tadalafil 10mg nebo 20 mg (flexibilní dávka, podle potřeby).
V klinických studiích na 1054 pacientech v domácím prostředí bylo hodnoceno časové rozmezí, ve kterém je přípravek Cialis účinný při podávání v případě potřeby. Tadalafil ve srovnání s placebem vykazoval statisticky významné zlepšení schopnosti erekce a úspěšného pohlavního styku až do 36 hodin po užití přípravku, stejně jako i schopnosti dosažení a udržení dostate čné erekce již 16 minut po podání.